FrejaE AB

Klotter och mögelsanering med lång erfarenhet

Klottersanering Jari Leppälahti saneringstekniker med 30 års erfarenhet

Högtryck med hetvattentvätt med miljövänliga kemikalier (biologiskt nedbrytbara)

  • Klotter sanering med klotterskydd
  • Byggstädning
  • Tvättning uppfräschning av uthus, avfallsrum etc.
  • Fönsterputsning
  • Akututryckning

Mögelsanering Fredrik Erichsen

Fuktskador i villa och småhus är inte ovanligt 7 av 10 hus har fuktproblem.

FrejaE utför professionell fukt och mögelkontroll med åtgärd för

  • Vind
  • Krypgrund med marktäckning
  • Ventilation

Kontakta Fredrik Erichsen för ytterligare information

0708 45 45 36 eller via mail till: freja@allono.se