Ållonö Säteri Gården

Välkomna till Ållonö Säteri  Vikbolandet

Logiskt lantbruk i tiden med närproducerad svensk livsmedelsförsörjning.

På gården drivs köttdjurs uppfödning med Simmental , Röd Angus och Charolais. Vi säljer livdjur, dräktiga kvigor samt traditionell köttdjurs uppfödning  men även tjänster med betesdjur utförs.

Allan hjälper pappa med vårbruket 2017. Växtföljden består av vallfoder till kött djur och special vall till hästfoder,  spannmål (vete, korn, havre) raps och åkerböna.

En gammal favoritbild  av familjen Fredrik Elisabeth och Allan en bild från 2010.

På gården finns även två hästar för lite livskvalitet!