Elisabeth Erichsen

 

https://www.linkedin.com/in/elisabeth-erichsen-48a4425a/ 

  • Affärsutveckling
  • Förbättringsarbete
  • Förtroendefull kommunikation

Jag är en utåtriktad och social person med hög energinivå som strävar efter symbios mellan arbete och familjelivet på gården. Jag tycker om att arbeta långsiktigt och målinriktat, tar ansvar och är noga med förtroende och kommunikation. Mitt arbete präglas av noggrannhet och effektivitet. Som medarbetare och kollega upplevs jag som engagerad, drivande med strävan om helhet med förtroende och bra teamarbete.

Relationer till människor och långsiktigt förtroende är viktigt för mig. Med min långa bakgrund från foderindustri och internationell handel har jag erfarenhet av försäljning, rådgivning och känsla för win-win. Med förståelse för helhet och förbättringsarbete vill jag erbjuda affärsutveckling, projektledning med förbättringsarbete i förtroendefull kommunikation. Jag ser fram mot att höra hur vi kan hjälpas åt att utveckla något på kort eller lång sikt.

Under mina 15 år inom Lantmännen koncernen varav 10 på Agroetanol har jag jobbat både nationellt och internationellt. Ofta med ledande roller inom försäljning, planering, logistik och förbättringsarbete samt uppföljning. Detta har gett mig ett brett kontaktnät med såväl kunder som myndigheter och branschorganisationer. Då företaget haft kraftig expansion under mina anställningsår, har jag stor erfarenhet av att skapa nya kontakter och affärsmässig utveckling. Jag har stort engagemang i mitt jobb både vad det gäller teoretiskt och praktiskt vad som ska och behöver göras. Jag är van att arbeta resultatinriktat och mål fokuserat och drivs av att göra ett bra jobb tillsammans.

Hör av Er, jag ser fram mot denna utvecklingsresa i Er verksamhet.

Med vänliga hälsningar

Elisabeth Erichsen

elisabeth.erichsen@allono.se